Hero image

Voortdurend optimaliseren van efficiënte energie-infrastructuren

Case - 20 februari 2024

Great place to work

Als netbeheerder beheert Westland Infra Netbeheer de technische hoogwaardige energienetten die - letterlijk - de wortels vormen van het Westland. Westland Infra Netbeheer beschikt over een unieke marktpositie door de grote kennis van het tuinbouwsegment en haar specifieke (energie)behoeften. Als partner van de glastuinbouw ondersteunen zij de energietransitie.

Achtergrond

Als regionaal netbeheerder zorgt Westland Infra Netbeheer voor efficiënte energie-infrastructuren met een hoge mate van veiligheid en beschikbaarheid. Ze ondersteunen tevens ontwikkelingen op het gebied van duurzaam gebruik van energie en energietransitie. Op dit gebied zijn zij dan ook voortdurend op zoek naar innoverende technieken om de kwaliteit van hun dienstverlening en inzicht en controle op de energieverdeling zo veilig mogelijk de houden.

Wat hebben wij gedaan?

West Consulting en Westland Infra Netbeheer werken al langdurig samen in het optimaliseren van het energie verbruik.

Zo ontwikkelde West in 2006 een webportaal, waarmee het voor tuinders mogelijk werd om snel in te kunnen spelen op de ontwikkelingen in de energiesector en zodoende optimaal controle te hebben over hun eigen energieverbruik en kosten. Via dit webportaal kunnen tuinders hun ketelbuffers zo instellen dat deze warmte produceren op het moment dat energie goedkoop is. Tuinders kunnen deze warmte opslaan en vervolgens gebruiken op momenten dat energie duur is. Tevens kan de gewenste energie-transportcapaciteit per uur worden gekozen; dit alles vergezeld van voor tuinders relevante statistische informatie.

Maar Westland Infra Netbeheer blijft scherp op de kwaliteit en innovaties voor hun dienstverlening en klanten. Recent heeft Westland Infra Netbeheer, met hulp van West, een nieuwe stap gezet in het optimaliseren van haar electriciteitsnet. In 2018 is er een project uitgevoerd om de individuele stroomverbruik caps inzichtelijk te krijgen en in bepaalde omstandigheden te ontlasten. High-volume zakelijke klanten hebben namelijk een gecontracteerd maximaal vermogen dat ze kunnen verbruiken (per tijdsinterval van 15 minuten), ook al zou hun fysieke verbinding een hoger verbruik mogelijk maken. Deze individuele beperkingen dienen om de infrastructuur van de leverancier te beschermen tegen een vraagoverbelasting wanneer alle gebruikers gelijktijdig een grote hoeveelheid elektriciteit verbruiken.

In dit project zijn verschillende datamodellen met elkaar gecombineerd om drie repetitieve patronen (jaarlijkse cyclus, wekelijkse cyclus en etmaal cyclus) in het stroomverbruik inzichtelijk te krijgen en analyseerbaar te maken. Hiermee kan de vraagpiek voorspelt worden en kan worden bepaald op welk moment een bepaalde groep klanten extra energieverbruik aangeboden kan krijgen.

Technologie

Er is gebruik gemaakt van verschillende moderne datamodellen en analysemethodes. Met behulp van een prognose methode en een standaard autoregressiemodel (Arima) is een begin gemaakt met een model te trainen op lokale effecten. Daarmee is het mogelijk om aankomende uren te voorspellen.

Daarna is het gemiddelde dagpatroon per maand berekend en wordt het mogelijk om het veranderende dagelijkse patroon vast te leggen. Op deze manier kon het gemiddelde dagpatroon van de overeenkomstige maand worden afgetrokken. Tijdens de trainingsfase zijn de optimale gewichten geschat door regressie. In de voorspellingsfase zijn de toekomstige waarden iteratief berekend op basis van deze gewichten.

Resultaat

Met behulp van de analyse methoden die gebruikt zijn kan Westland Infra Netbeheer de individuele stroomverbruik caps in bepaalde omstandigheden ontlasten. Deze omstandigheden zijn meestal de uren vóór en na de stroompieken in de ochtend. Op deze manier verwacht Westland Infra Netbeheer dat ze hun industriële klanten kunnen overtuigen om hun vraag te spreiden, wat de noodzaak om hun netwerk te upgraden zou verminderen - een dure operatie. Tegelijkertijd stelt het de klant ook in staat om af en toe zijn gecontracteerde maximale stroombehoefte te overschrijden zonder extra kosten, dus het is een win-win situatie.