Hero image

Great place to work

Met een score van maar liefst 86% mogen we ons vanaf nu met trots Great Place to Work Certified noemen.

Great place to work

Bij West hechten we veel waarde aan de mening van onze collega’s over de organisatiecultuur. Daarom zijn we gestart met het medewerkersonderzoek en de culture audit van Great Place to Work®. Met een score van maar liefst 86% mogen we ons vanaf nu met trots Great Place to Work Certified noemen.

Medewerkersonderzoek

Onze collega’s hebben in een anonieme enquête aangegeven hoe West scoort op zaken als vertrouwen in het management, trots op hun werk en plezier met collega’s.

Op onderwerpen als “Vertrouwen in het Management”, “Eerlijk gedrag naar elkaar, “Veilige werkomgeving”, “Toegankelijkheid van het management” en “Waardering door het management” zijn zelfs scores van 100% behaald! Daar zijn we natuurlijk apetrots op!

Culture Audit

Naast het medewerkersonderzoek zijn we ook onderworpen aan een Culture Audit. De Culture Audit is een tool om inzicht te geven hoe de West cultuur invloed heeft op de beleving van alle collega’s.

We beschouwen het onderzoek als een middel om onze organisatie en onze cultuur voortdurend te ontwikkelen zodat we blijvend behoren tot de beste werkgevers in de IT.