Hero image

Primeur 'Intake nieuwe stijl’ van Zo-Dichtbij

Case - 23 september 2021

Great place to work

Elke nieuwsbrief vertelt een klant over een samenwerking met West Consulting. Deze keer gaat het over het project Zo-Dichtbij. Zo-Dichtbij heeft als doel om ouderen zo lang en comfortabel mogelijk zelfstandig te laten wonen. Hier was een online platform gewenst voor wonen, zorg en welzijn, gekoppeld aan een persoonlijke digitale kluis (de Wall-IT). West Consulting was betrokken bij de ontwikkeling van deze digitale wegwijzer. Wally Keijzer, initiatiefneemster van Zo-Dichtbij, vertelt in dit artikel over het project ‘intake nieuwe stijl’ en hoe ze het proces van aanmelding tot aan het eerste zorgmoment effectiever kunnen inrichten met behulp van het platform.

Nadruk op eigenaarschap van informatie

“Het was een megaklus, maar wel een met voldoening nu alle puzzelstukjes vervolgens op hun plaats vallen. Met de hulp van West en collega IT-bedrijf Medrecord is een uiterst complexe technische puzzel gelegd in het kader van ‘intake nieuwe stijl’ met als uitgangspunt: bronregistratie bij de burger. Het concept is opgebouwd rondom platform Zo-Dichtbij, met als doel zelfregie waarbij de nadruk ligt op eigenaarschap van informatie. Alleen met toestemming van de burger mogen anderen gebruik maken van informatie die is opgeslagen in de Wall-IT. Bijvoorbeeld om ondersteuning te kunnen bieden in de thuissituatie.”

Primeur met resultaat

“De primeur voor de eerste concrete toepassing van ‘intake nieuwe stijl’ is weggelegd voor zorgaanbieder Pieter van Foreest. Samen met wijkverpleging en casemanagers is uitgebreid onderzocht hoe men het proces van aanmelding tot aan het eerste zorgmoment effectiever kan inrichten met behulp van Zo-Dichtbij. En het eindresultaat mag er zijn. De cliënt vult (eventueel met behulp van mantelzorger) thuis een gevalideerde zelfcheck in met vragen over woonsituatie, vitaliteit en leefstijl. Zo krijgt de zorgaanbieder voorafgaand aan het gesprek zoveel mogelijk relevante informatie van de cliënt. Dit heeft veel voordelen voor het intakegesprek: de zorgverlener kan namelijk gerichter ingaan op bestaande (zorg)wensen en de cliënten hoeven niet steeds hetzelfde verhaal te vertellen. Een bijkomend voordeel is dat zorgverleners de klant veel sneller en beter leren kennen.”

Intake nieuwe stijl omarmd in thuiszorg

“Inmiddels is Zo-Dichtbij door Pieter van Foreest als intake- en evaluatietool omarmd binnen de thuiszorg in de regio’s Delft, Westland en Oostland. Het dient als voorbeeld voor andere partijen die worstelen met hun intake en evaluatie. Of het nu de zorgaanbieder, de huisarts, het WMO loket of het ziekenhuis betreft, het uitgangspunt blijft hetzelfde. In de tussentijd wordt rustig maar gestaag gewerkt aan Zo-Dichtbij als totaalconcept waarin burgers worden ontzorgd op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Het eerste zaadje om ketensamenwerking in de regio te faciliteren is inmiddels geplant. Dat er nog maar veel projecten rondom ‘intake nieuwe stijl’ mogen volgen!”

Meer weten? Lees op Blogreeks Zo-Dichtbij - ZonMw Digitale Publicaties