Hero image

Data als oplossing voor bedrijfsproblemen?

Inzicht - 8 december 2021

Great place to work

Waarom zal er in de nabije toekomst op de hedendaagse tijd teruggekeken worden als the dark ages of data science? Omdat het veelbelovend is, maar nog steeds zeer primitief ingezet wordt. Bill Gates zei ooit: “We overschatten wat er in twee jaar verandert en onderschatten de verandering in de komende tien jaar.” Hoe ziet data er over tien jaar uit? En hoe kun je in drie stappen bedrijfsproblemen oplossen?

Stap 1: dataverzameling

In de huidige situatie wordt interne en externe data verzameld in datalakes en -warehouses. Vervolgens worden tools gebruikt om de data te verrijken en te analyseren. Dit kost veel tijd.

In de toekomst worden interne en externe data automatisch samengebracht en gedecentraliseerd en real-time opgeslagen. Hierdoor wordt dataverzameling zo eenvoudig als het opzoeken van een e-mailadres van een collega.

Tools zijn niet langer nodig doordat brain-computer interfaces het mogelijk maken om het menselijk brein in te pluggen op een datanetwerk.

Stap 2: data analyse

Vandaag de dag wordt gebruik gemaakt van artificial intelligence (AI) om data te analyseren en tot inzichten te komen.

In het volgende decennium zal het menselijk brein steeds verder verweven raken met intelligente machines om samen de kracht van collective augmented intelligence te realiseren. Hiermee wordt data analyse kinderspel.

Stap 3: storytelling van aanbevelingen

Op dit moment wordt vooral gebruik gemaakt van het visueel maken van data om daarmee een duidelijk verhaal te creëren en aanbevelingen aan stakeholders te kunnen doen.

In de nabije toekomst wordt het mogelijk om veel directer met de ontvanger te communiceren door neural impulses. Hiermee wordt de visuele prikkel gepasseerd en wordt rechtstreeks met het brein gecommuniceerd.

Hoe bereid je je voor op veranderingen en bedrijfsproblemen?

Er zijn veel valkuilen in de situatie die we hier schetsen. Wat is de belangrijkste verandering waar business leaders zich op moeten voorbereiden?

Dat de hele cyclus van probleem tot oplossing in het bedrijfsleven zich zal gaan onttrekken uit de fysieke wereld. Dit hele proces kan zich gaan afspelen in het menselijk brein door middel van brain-computer interfaces, collective augmented intelligence en neural impulses.

Niet iedere organisatie is in staat hierin mee te gaan. Maar degenen die hier wél in slagen, zullen aanzienlijk concurrentievoordeel weten te behalen en behouden.

Bron: West Weekly