Hero image

Angular bij NVWA

Case - 2 oktober 2023

Great place to work

Door wijzigingen in de wet- en regelgeving omtrent mesttransport, moest de NVWA een nieuw systeem bouwen: het realtime en digitaal Vervoersbewijs dierlijke mest (rVDM). Dit systeem stelt gebruikers in staat om zowel vooraf als realtime tijdens de rit gegevens over mesttransport aan te leveren, waardoor betrouwbare data wordt verkregen en naleving van regels beter kan worden gecontroleerd.

Onze collega Mara speelde een sleutelrol in dit project. Ze was mede verantwoordelijk voor:

  • Ontwikkeling van de Angular front-end en Java middleware.
  • Implementatie van een invulhulp tool, een multi-step formulier om het invullen van gegevens te vereenvoudigen voor onervaren gebruikers.
  • Upgrade van Angular.
  • Implementatie van het CI/CD traject voor de front-end, inclusief Git workflow en pipeline implementatie met GitLab CI/CD templates.
  • Uitvoeren van code reviews.

Daarnaast nam Mara het voortouw in de verbetering van de Angular code door het opzetten van coding standards, code formattering en het gebruik van ESLint. Ze droeg ook bij aan procesverbeteringen zoals kennisdelingssessies binnen het front-end team en verbeteringen van het opleverproces.

Mede dankzij Mara's inzet en expertise heeft de NVWA nu een betrouwbaar en efficiënt systeem om mesttransport te monitoren en naleving van de regelgeving te garanderen.