VluchtelingenWerk Nederland

VluchtelingenWerk Nederland is een landelijke vrijwilligersorganisatie, die zich bezighoudt met de praktische ondersteuning van vluchtelingen bij de opbouw van een nieuw bestaan in Nederland. De organisatie is landelijk en regionaal vertegenwoordigd en in bijna alle gemeenten en opvangcentra actief. Het is de enige organisatie in Nederland die vluchtelingen in alle stadia van hun verblijf kan bijstaan. 

VluchtelingenVolgsysteem-2 (VVS-2)

De nieuwe Wet inburgering stelt bepaalde eisen aan vluchtelingen op het gebied van opleiding, taalbeheersing, werk en inkomen. VluchtelingenWerk Nederland helpt hen hierbij. Tegelijkertijd ligt er meer nadruk op de bestedingsverantwoording van de ter beschikking gestelde gelden. Om aan deze nieuwe eisen te voldoen, heeft VluchtelingenWerk Nederland aan West IT gevraagd om het registratiesysteem aan te passen.

Aanpak

West IT begon met een analyse van het registratiesysteem. Zo werden de broncode en systeemdocumentatie van het systeem getoetst om na te gaan of het technisch en economisch verantwoord was om het systeem aan te passen.

De conclusie was dat een nieuw systeem bouwen effectiever zou zijn dan het oude uitbreiden. Na akkoord van VluchtelingenWerk Nederland stelde West in overleg de gebruikerseisen vast. Vervolgens vond de bouw op basis van voortschrijdend inzicht plaats, waarbij het systeem in delen is opgeleverd.

De voordelen 

Op tijd en binnen de begroting realiseerde West een online registratiesysteem, dat voldoet aan alle gestelde eisen. Volgens de gebruikers zit het registratiesysteem logisch in elkaar, werkt het snel en is het bovendien geschikt voor gebruik op centraal, regionaal en lokaal niveau. Daarnaast waardeert VluchtelingenWerk Nederland de hoge reactiesnelheid van West bij het doorvoeren van de benodigde aanpassingen en de constante beschikbaarheid van het systeem.