VluchtelingenWerk Nederland

VluchtelingenWerk Nederland is een landelijke vrijwilligersorganisatie, die zich bezighoudt met de praktische ondersteuning van vluchtelingen bij de opbouw van een nieuw bestaan in Nederland. De organisatie is landelijk en regionaal vertegenwoordigd en in bijna alle gemeenten en opvangcentra actief. Het is de enige organisatie in Nederland die vluchtelingen in alle stadia van hun verblijf kan bijstaan. 

West IT Solutions en VluchtelingenWerk Nederland werken al meerdere jaren samen in de optimalisatie van de registratie- en rapportagetools van VluchtelingenWerk. In het verleden is het VluchtelingenVolgsysteem al eens vernieuwd. Recent hebben West IT en Vluchtlingenwerk de handen ineen gesloten voor de realisatie van een managementrapportage op basis van Pentaho. 


 

Odoo tekst en afbeelding blok