Dynamische planning

 Condition based en voorspellend!

(Onderhouds-)planningen zijn in de meeste gevallen gebaseerd op statische data. Voor het bepalen van het onderhoudsmoment van bijvoorbeeld een voertuig wordt vaak de afgelegde afstand en de verstreken tijd als trigger voor het onderhoudsmoment gehanteerd.

Dit terwijl een groot aantal andere (dynamische) factoren, zoals omgevingscondities, ouderdom, sensordata, kwaliteit van gebruikte smeermiddelen, sensordata en het rijgedrag van de bestuurder, het meest optimale onderhoudsmoment bepalen.

Creëer flexibiliteit in het planningsproces en zet assets effectiever in

Door naast de gebruikelijke factoren zoveel mogelijk dynamische factoren in het planningsproces mee te nemen wordt er m.b.t. het onderhoudsmoment extra flexibiliteit gecreëerd. Door deze flexibiliteit te benutten kan er optimaal gepland worden. Dit leidt tot een effectievere inzet van assets en daarmee tot een hogere efficiency en effectiviteit van organisaties. Dit vertaalt zich vervolgens veelal in een hogere klanttevredenheid.

Het toepassen van dynamische-data gestuurde algoritmen vereist echter diepgaande algoritmische en wetenschappelijke kennis die, binnen de bedrijven die hier baat bij hebben, niet altijd aanwezig is. Wij kunnen dit realiseren met behulp van onze asset management software.

Realiseer een beslissingsondersteunende planningstool 

Binnen West IT is alle vereiste kennis aanwezig. Daarnaast hebben wij jarenlange ervaring met het ontwikkelen en implementeren van (webgerelateerde) software voor bedrijfskritische toepassingen. Door uw domeinexpertise met onze kennis en ervaring op onderhouds- en planningsvlak te combineren, zijn we gezamenlijk in staat tot ‘slimme’ oplossingen te komen. Voorbeelden hiervan zijn planningstools met een groot adaptief vermogen en op geavanceerde algoritmen gebaseerde beslissingsondersteunende onderhoudsapplicaties.

Minder voorraad, lagere investeringen en lager kapitaalbeslag

Door diepgaande analyse op relevante databronnen toe te passen kunnen voorspellende eigenschappen aan een planningstool worden toegevoegd. Op basis van deze informatie kan de voorraad reservedelen en de hoeveelheid reservematerieel substantieel worden gereduceerd. Voor bedrijven leidt dit tot aanzienlijk lagere investeringen en een lager kapitaalbeslag.

Wil je meer weten over de mogelijkheden die Smart Planning en onze asset management software jou kan bieden? Neem dan contact met ons op!