Mobiliteitstoepassingen

Veilig, efficiënt, en multi-modaal op weg!

Veilige en efficiënte vervoerssystemen (wegennet en openbaar vervoer) zijn in een dichtbevolkt land als Nederland cruciaal voor de groei van de economie. Daar waar in de afgelopen decennia de nadruk lag op het vergroten van de betrouwbaarheid en de capaciteit van de infrastructuur gaat de aandacht inmiddels veel meer uit naar het optimaal en veilig benutten van die infrastructuur door middel van IT-systemen.

Voor een zo vlot en veilig mogelijk verloop van een reis, waarbij vaak gebruik gemaakt wordt van verschillende modaliteiten, moeten de verschillende vervoerssystemen goed op elkaar worden afgestemd. Complicerende factor hierbij is dat de diverse vervoerssystemen door verschillende organisaties (publiek en privaat) worden beheerd.

Creëer een betere informatievoorziening voor de reiziger 

Door gebruik te maken van nieuwe ontwikkelingen, waaronder “Big Data”, wordt het mogelijk om de grote hoeveelheid gegevens die afkomstig zijn van verschillende vervoerssystemen te combineren en inhoudelijk te analyseren. Hierdoor ontstaat er een beter inzicht in het samenspel van deze systemen en kan er een betere informatievoorziening voor de reiziger worden gecreëerd. Verder leidt de benadering dat het geheel van vervoerssystemen kan worden beschouwd als een zogenaamd “cyber-physical system” (gecombineerd hard- en software systeem dat op zijn beurt bestaat uit afzonderlijke, autonoom functionerende systemen) tot nieuwe mogelijkheden om verschillende vervoerssystemen optimaal te laten samenwerken. Het resultaat: Logistiek software om het geheel beter te laten functioneren als de som der delen.

Comfortabeler en efficiënter reizen met software voor mobiliteits-toepassingen  

Binnen West IT is ruime ervaring met het ontwikkelen en implementeren van software voor mobiliteits-toepassingen aanwezig. Daarnaast beschikken we over diepgaande kennis op het gebied van architecturen voor verkeersmanagement, en systemen die worden gebruikt voor het managen en analyseren van verkeersstromen. Zowel voor het wegennet als voor het openbaar vervoer. Door uw business expertise met onze kennis en ervaring met de IT-kant van mobiliteitsvraagstukken te combineren, zijn we gezamenlijk in staat tot oplossingen te komen die de reis van een multimodale reiziger comfortabeler en efficiënter maakt.

Maak gebruik van de specialistische en solide kennis van West IT

West IT weet als geen ander bedrijf een diepgaande en solide kennis van IT en software engineering te combineren met een groot gevoel voor wat er in de mobiliteitswereld speelt, en hierdoor samen met haar relaties op creatieve wijze win-win situaties te creëren.

Wil je meer weten over de mogelijkheden die Smart Planning en onze oplossing voor logistiek software jou kan bieden? Neem dan contact met ons op!