Kadaster

Het Kadaster registreert vastgoed- en geografische informatie. Deze wettelijke taak borgt de rechtszekerheid: wat is van wie, waar lopen de grenzen.

West IT heeft voor het Kadaster ondersteuning geboden door middel van software ontwikkeling, met name op het gebied van GEOdata.