Op weg naar een datagedreven cultuur

← Nieuws
2 juni 2021

Een datagedreven bedrijfsstrategie; het is al langer een belangrijk onderwerp en veel organisaties zetten alles op alles om het voor elkaar te krijgen. Maar bij grotere organisaties met weinig draagkracht voor innovatie is het lastiger dan het lijkt. Dit blijkt uit een enquête die gehouden is onder senior executives van Fortune 1000 bedrijven.

Meer dan 90 procent gaf in de enquête aan dat de bestaande bedrijfscultuur het grootste probleem is in de transitie naar een datagedreven bedrijfsstrategie. Het lijkt erop dat de meeste organisaties worstelen met het behouden van momentum.

Waarom is het zo lastig om een datagedreven organisatie te worden?

In het afgelopen decennium heeft iedere toekomstgerichte organisatie van omvang een Chief Data Officer (CDO) of een Chief Analytics Officer (CAO) aangesteld. Allemaal met hetzelfde doel; het realiseren van een datagedreven bedrijfsstrategie om Big Data & AI op de juiste wijze in te zetten en concurrentievoordeel te bewerkstelligen.

In de resultaten van de hiervoor genoemde enquête kwam naar voren dat 62% van de organisaties het afgelopen jaar meer dan 50 miljoen dollar in data en AI heeft geïnvesteerd. Maar een groot deel van de organisaties kampt met verouderde software en processen en een traditionele cultuur waarin sceptisch naar verandering gekeken wordt. Het blijkt dat de complexiteit van de beoogde transitie vaak niet in de technische uitdagingen, maar in de culturele uitdagingen van organisaties zit.

Data; een rivier en geen bezit

Organisaties kunnen de manier waarop ze naar data kijken veranderen. Bekijk het eerder als een rivier die door de organisatie stroomt, dan slechts als een bezit. Een bezit houdt u vast, maar een rivier laat u stromen. Als u het zo bekijkt kunt u de beoogde ROI realiseren.

In het hele proces van het binnenkomen of creëren van de data tot het gebruik ervan zou de data nauwlettend gemanaged moeten worden. Het realiseren van deze kijk op data en de algehele transformatie naar een integrale datagedreven cultuur in organisaties, is een langetermijnproces dat geduld en tijd vergt. Dit is belangrijk om te realiseren wanneer er niet direct resultaten behaald worden op korte termijn.

Een rooskleurige toekomst

De belangrijkste uitdagingen zijn om de hele organisatie mee te krijgen en daarmee de cultuur te veranderen. Door telkens zichtbare en bruikbare resultaten te behalen met data-gerelateerde projecten binnen organisaties wordt het steeds eenvoudiger om draagvlak te creëren voor deze strategie. Wanneer dat lukt en data op de juiste manier en consequent wordt ingezet, kan een maximale ROI gerealiseerd worden en hebben deze organisaties een rooskleurige toekomst in het verschiet.

Bron: West Weekly

Photo by