NATO en West optimaliseren digitaal adviseursnetwerk ANET

← Nieuws
30 november 2017

NATOANET (The Advisor Network) is een open source applicatie dat in het verleden is ontwikkelt door de ‘Defense Digital Service’ en dient als digitaal adviseursnetwerk. De Defense Digital Service is een speciale unit van de Amerikaanse Defensie, die NATO ondersteunt bij het optimaliseren van hun technische tools in Afghanistan. ANET ondersteunt de missie om de Afghaanse regering te trainen, te adviseren en te ondersteunen.

Contacten en communicatie

In ANET worden alle contacten, communicatie en afspraken gemonitord tussen de adviseurs van de Afghaanse regering en hun contacten binnen dit traject. Zo worden er verslagen bijgehouden en gekoppeld aan de juiste auteurs, organisaties en doelen. Dit vereenvoudigt ook het relatiebeheer tussen leden van verschillende organisaties, zoals de NATO en de Afghaanse regering.

Optimalisatie van ANET op basis van gebruikerservaringen

De oorspronkelijke versie van ANET is al langere tijd in gebruik, waarbij meerdere wensen tot optimalisatie zijn ingediend door gebruikers in het veld. NATO heeft hiervan een uitgebreide inventarisatie gemaakt. Op basis van deze feedback is een project opgestart om ANET verder te optimaliseren.

NATO heeft West gevraagd om een bijdrage aan dit project te leveren. Het team dat betrokken is bij ANET kent verschillende nationaliteiten en expertises. West heeft een diepgaande kennis van de gebruikte technieken. Deze sluit goed aan op de uit te voeren werkzaamheden.

Verder professionaliseren

Het project wordt grootschalig aangepakt met als doel ANET verder te professionaliseren. Aan de front end zaken wordt de ‘look and feel’ en de gebruiksvriendelijkheid verbeterd. Verder worden de functies en rapportagemogelijkheden verder uitgebreid. Daarnaast biedt het nieuwe ANET een uitgebreide workflow functionaliteit.

Aan de achterkant houdt het team van technisch experts zich met name bezig met zaken als performance, snelheid en technische bugs. Inmiddels is de gebruikersinterface volledig vernieuwd. Het project wordt volledig Agile (Scrum) uitgevoerd en sluit dus naadloos aan op de Agile werkwijze bij West.

Meer informatie over het project vind je op https://github.com/NCI-Agency/anet