Betere besluitvorming en aansturing

Data Science

Maakt alle in de organisatie aanwezige data inzichtelijk

Voorspellen, sturen, besparen

Waarom Data Science?

Het uiteindelijke doel van Data Science is: inzichtelijk maken van alle in de organisatie aanwezige data. Hiermee ontstaat een betere besluitvorming en wordt de stuurbaarheid verhoogd.

U kunt gedrag voorspellen, zoals het aantal bezoekers van een webshop. De juiste onderhoudsmomenten bepalen, dus voordat u met defecten te maken krijgt. Beter plannen, door rekening te houden met interne en externe factoren. Of procedures vereenvoudigen, door ze efficiënter in te richten.

Grotere organisaties zijn vaak complex. Met de bijbehorende uitdagingen tot betere besluitvorming en aansturing. Daarbij kent elke organisatie eigen focusgebieden. Onze quickscan houdt daar rekening mee. Zij spoort kritische plekken in processen op en helpt om de organisatie te verbeteren.

Waarom hulp inschakelen?

West IT Solutions is expert op het gebied van Data Science. Ongeveer 85% van ons personeel is academisch geschoold in disciplines als econometrie, wiskunde, elektronica, IT-development en implementatiemethodieken. Wij onderhouden een nauwe relatie met TU Delft, hebben regelmatig afstudeerders over de vloer en begeleiden zelf ook studenten vanuit een gastdocentschap.

Wij kunnen u daarmee snel en zorgvuldig ondersteunen. Door op korte termijn van start te gaan en houden wij de ontwikkelcycli en doorlooptijden zo strak en kort als mogelijk is.

Hoe werkt Data Science?

Met de uitvoering van de quickscan kunnen wij u snel informeren op welke punten verbeteringen mogelijk zijn. Wij zetten de benodigde algoritmes in om een efficiencyslag mogelijk te maken. Onze experts verkennen de mogelijkheden, haalbaarheid en mogelijke oplossingsrichting voor u.

Dit resulteert in een prototype, een uitwerking van de investering en de uiteindelijke besparing die u hiermee kunt realiseren. Als alles is uitgekristalliseerd gaan zij verder voor u aan de slag.

Door deze werkwijze krijgt u snel de juiste tools in handen die u inzichten verschaffen om uw procedures beter in te richten.

Voor wie is dit interessant?

Denk bijvoorbeeld aan energie- en transportbedrijven, Ngo’s en de productie-industrie. Deze bedrijven werken met grote hoeveelheden data. Om de juiste besluiten te nemen, moet met veel verschillende factoren rekening worden gehouden. Data Science biedt de mogelijkheid om optimaal inzicht te krijgen in al deze gegevens. En om de uitkomsten vervolgens zo efficiënt mogelijk in praktijk te brengen.

Neem vandaag nog contact met ons op!

Deze klanten gingen u voor.

Een selectie van onze klanten

Neem contact met ons op!

Heb je een vraag? Stuur ons een mail en we komen spoedig bij je terug.

Niet leesbaar? Verander tekst captcha txt