Testbed voor Simona Vluchtsimulator

← Cases
TU Delft

Simona is het internationale instituut voor onderzoek voor "Simulation, Motion and Navigation". Dit instituut stelt faciliteiten beschikbaar voor fundamenteel onderzoek naar het verbeteren van simulatietechnieken en het gebruik van die simulatie technieken voor het verbeteren van voertuig prestaties en veiligheid.

Simona is een samenwerkingsverband tussen drie faculteiten van de TU Delft: de faculteit Information Technology and Systems (ITS), de faculteit Design, Production and Construction (OCP) en de faculteit Aerospace Engineering (LR).

Achtergrond

De Simona vluchtsimulator is een geavanceerde vluchtsimulator gebouwd voor het doen van onderzoek. Deze bestaat uit een cabine gemaakt van aramidevezel, op een onderstel met zes bewegingsvrijheid graden.

In de Simona vluchtsimulator kunnen (software) fouten leiden tot situaties waarin apparatuur en eventuele inzittenden gevaar lopen. Daarom is een systematisch benadering van het thema veiligheid nodig. Op lagere niveaus wordt de veiligheid gegarandeerd door maatregelen ten aanzien van de servomotoren en de PLC die de bewegingen coördineert. Een systematische aanpak is nodig om meer vertrouwen te krijgen in de correctheid van de software.

Wat hebben wij gedaan?

Er is door West een zogenaamd testbed ontwikkeld. Dit is een omgeving waarbinnen tests ontwikkeld, uitgevoerd en geëvalueerd kunnen worden. Bovendien worden de coverage resultaten verzameld en gepresenteerd.

Technologie

Het testbed is geschreven met behulp van make files, shell scripts en perl scripts. Voor de unit-tests maakten we gebruik van cppunit, een C++ port van het populaire JUnit testtool voor Java. Voor het meten van de coverage resultaten viel de keuze op het Bullseye CodeCoverage tool.

Resultaat

Het testbed ondersteunt zowel module-tests als unit-tests. Een module test is een blackbox test. De test is net zo opgezet als een simulatie van een vliegtuig. Tijdens de test worden dezelfde stappen doorlopen als tijdens een simulatievlucht.

Een unit-test heeft tot doel bij voorkeur een source file te testen en gebruikt zo min mogelijk andere source files. In sommige gevallen, zoals wanneer verscheidene source files onderling afhankelijk van elkaar zijn, kan een unit-test ook meerdere source files testen. Een unit-test is een whitebox test.